Ogólne Warunki Umowy

Ogólne warunki Umowy


Prosimy, jeśli chcecie zostać klientem lub aktywnym użytkownikiem sklepu internetowego www.petissimo.pl (dalej jako sklep internetowy), uważnie przeczytać Ogólne Warunki Umowy i wyłącznie tylko w tym przypadku skorzystać z naszych usług, jeśli zgadzacie się ze wszystkimi punktami i uważacie je za wiążące dla siebie.

W przypadku pytań związanych z procedurą operacji, zamawiania i dostawy sklepu internetowego, prosimy o kontakt pod danymi kontaktowymi poniżej dostępnymi!

Takich technicznych szczegółów, szczegółowych warunków związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego, których niniejsze Ogólne Warunki Umowy nie zawierają, dodatkowe informacje zawarte na interfejse dostępne są w sklepie internetowym.

Umowa zawarta elektronicznie przez sklep internetowy nie jest pisemną umową, nie jest rejestrowana przez Petissimo, dlatego później nie jest dostępna i nie można jej wyświetlać. Petissimo nie podlega przepisom żadnego kodeksu postępowania.

Korzystając ze sklepu internetowego, składając zamówienie lub rejestrując się zgadzacie się i uznajecie za wiążące dla siebie warunki zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy, przyjmujecie do wiadomości i akceptujecie poniższe:

Produkty wyświetlane w sklepie internetowym można zamówić wyłącznie on-line, z dostawą do domu lub punktu odbioru lub z osobistym odbiorem. Zdjęcia wyświetlane na karcie danych produktów mogą się różnić od rzeczywystych, w pewnych przypadkach są one pokazane jako ilustracje i mimo wszelkich starań mogą wystąpić różnice w treści opisu, za co nie ponosimy odpowiedzialności. Jeśli mimo wszelkich starać Usługodawcy zostanie podana błędna cena na interfejsie sklepu internetowego, w szczególności w odniesieniu do oczywistego błędu, np. znacznie różniąca się od znanej, ogólnie przyjętej lub szacowanej  ceny, ewentualnie z powodu błędu systemu ukazującej się ceny „0” zł lub „1” , wtedy Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu po niewłaściwej cenie, ale może zaoferować dostawę po właściwej cenie, po poznaniu której Klient może zrezygnować z zamiaru zakupu.

Niniejsza umowa jest wiążąca na czas nieokreślony.

1. Dane opretatora

Nazwa firmy: Petissimo Sp. z o.o. (dalej jako Petissimo)

Siedziba: 7100 Szekszárd, Rákóczi ulica 142-146.

Adres magazynu: 1097 Budapest, Táblás ulica 36.

KRS17-09-011567

NIP: HU13826677

Wydający Sąd Rejestrujący: Sąd Wojewódzki Pest jako Sąd Rejestrujący

Język umowy: węgierski

Kontakt elektroniczny: info@petissimo.pl

Kontakt telefoniczny: +48 12 251 8282

 

2. Informacje zamówienia

2.1. Rejestracja

Znaczna część Sklepu internetowego jest dostępna dla każdego, bez rejestracji i warunkiem zakupu nie jest ważna rejestracja. Natomiast jeśli zamierzacie Państwo zarejestrować się do Sklepu internetowego, wtedy następujace dane trzeba podać dla Petissimo:

- Nazwa,
- Email adres,
- Hasło.
- Numer telefonu,
- Adres dostawy,
- Adres fakturowania, jeśli różni się od adresu dostawy

O udanej rejestracji Petissimo powiadomi Państwa przez e-mail. Jesteście uprawnieni do anulowania rejestracji w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres e-mail info@petissimo.pl. Po otrzymaniu wiadomości Petissimo jest zobowiązany do natychmiastowego anulowania rejestracji. Wasze dane użytkownika zostaną skreślone z systemu natychmiast po usunięciu; jednak nie dotyczy to przechowywania danych i dokumentów związanych z zamówieniami już złożonymi i nie powoduje usunięcia tych danych. Po usunięciu dane nie mogą zostać przywrócone.

Wy ponosicie wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy danych dostępu użytkownika (w szczególności hasła). Jeśli dowiecie się o tym, że do hasła podanego podczas rejestracji mógła dotrzeć nieautoryzowana osoba trzecia, zobowiązani jesteście do natychmiastowej zmiany hasła, a jeśli jest podejrzenie, że osoba trzecia w jakikolwiek sposób nadużywa Waszego hasła, macie obowiązek jednocześnie powiadomić o tym Petissimo. Państwo zobowiązujecie się do tego, żeby swoje dane, podane przy rejestracji, zgodnie z potrzebami odświeżać w tym celu, żeby były one aktualne, kompletne i zgodnie z rzeczywistością.

2.2. Przebieg zamówienia

1) Produkt, który chcecie kupić umieścić w koszyku. Po dodaniu produktu do koszyka zawartość koszyka automatycznie pojawi się na ekranie. Jeśli chcielibyście dalszy produkt dodać do koszyka, w oknie wyskakującym wybierzcie przycisk „Wstecz” lub klikając na przycisk "Kontynuj zakupy" możecie dalej rozglądać się, bez utraty zawartość koszyka. Jeśli nie chcielibyście kupić dalszego produktu, sprawdźcie listę produktów dodanych do koszyka klikając na przycisk „Zawartość koszyka,” znajdujący się w prawym górnym rogu sklepu internetowego. Na pojawiającym się oknie możesz zmienić ilość produktów, albo nawet możesz to usunąć z koszyka, klikając na przycisk. Po podaniu ilości zawartość koszyka automatycznie się aktualizuje.

2) Jeśli wszystko jest w porządku w waszym koszyku, musicie kliknąć na przycisk "Złóż zamówienie". W pojawiającym się oknie albo zalogujecie się Państwo do Sklepu internetowego lub zarejestrujecie się lub możecie wybrać opcję „Kupuję bez rejestracji”. Przy wyborze którejkolwiek opcji, musicie wypełnić formularz lub pojawiający się interfejs logowania i kliknąć na przycisk „Dalej”.

3) Sposób odbioru: (kurier, punkt odbioru, automat do odbioru paczek lub odbiór osobisty) Sposób odbioru możecie wybrać po wypełnieniu formularza, określonego w poprzednim punkcie lub po zalogowaniu i musicie kliknąć na przycisk „Dalej”.

4) Sposób płatności: Wybierzcie najbardziej odpowiadający Wam sposób płatności w pojawiającym się oknie i kliknąć na przycisk „Dalej”.

5) Finalizowanie zamówienia: Pojawi się podsumujący ekran, gdzie przed ostatecznym złożeniem zamówienia jeszcze ostatni raz możecie zobaczyć produkty dodane do koszyka. Tu już nie możecie zmodifykować zawartości koszyka. Jeśli wszystko się zgadza i przyjmujecie Ogólne Warunki Umowy oraz Informatora Prywatności - odfajkowaniem pola przewidzianego do tego celu, klikająć na przycisk „Złożenie zamówienia” możecie przesłać swoje zamowienie do Petissimo. Jeśli po złożeniu zamówienia chcielibyście zmodyfikować zamówienie (np. dodać produkt, ewentulanie skreślić, zmienić adres fakturowania/dostawy, sposób płatności), jest to możliwe dopóty, dopóki status zamówienia jest „Nowe zamówienie” lub „Potwierdzone”, które możecie zobaczyć na swoim koncie. Status zamówienia możecie śledzić w pozycji menu "Zamówienia" na pasku profilu. Jeśli status zamówienia jest „Podczas pakowania” lub „Podczas dostawy”, wtedy Petissimo już nie może zmodyfikować zawartości paczki.  

*Złożenie zamówienia jest możliwe również bez rejestracji! Jeśli chcieliby Państwo zarejestrować się, w przyszłości jako rejestrowany użytkownik możecie zalogować się i natychmiast złożyć swoje zamówienie, bez podania danych dostawy i fakturowania! Ważne, żeby pilnować dokładności podanych danych, ponieważ produkty zostaną zafakturowane, albo dostarczone na podstawie tych danych. Rejestrację należy wykonać raz, przy późniejszych zakupach ten kroku już nie musicie wykonać.

Faktura

Strona petissimo.pl jest portalem sprzedaży na odległość, który zasadniczo służy użytkownikom końcowym, osobom prywatnym lub podatnikom niebędącym płatnikami podatku (B2C). Zgodnie z prawem węgierskim i unijnym europejskim nie jest on zobowiązany do wystawienia faktury zwolnionej z podatku (0%), a w rzeczywistości musi naliczyć stawkę VAT obowiązującą w danym kraju (w Polsce 8%, 23%).

2.3. Poprawianie błędów przy wprowadzaniu danych

Poprawienie błędów przy wprowadzeniu danych w sklepie internetowym jest możliwe na każdym etapie zamówienia i do wysłania go do Petissimo na własnym koncie (zmieniając dane użytkownika), nawet na powierzchni zamówienia (np. usuwając produkt z koszyka). Za błąd wprowadzania danych jest uważane na przykład źle podana ilość, dodanie nieodpowiedniego produktu do koszyka, potem skreślenie produktu z koszyka, błędne podanie danych zamówienia itp. (np. adres dostawy).

2.4. Przetwarzanie zamówień

Przetwarzanie zamówień w dniach roboczych odbywa się do godziny 17:00.Istnieje również możliwość złożenia zamówienia do realizacji poza wyznaczonym terminem. Jeśli to nastąpi po godzinach pracy, to każde zamówienie zostanie opracowane w następnym dniu roboczym.

2.5. Cena detaliczna produktu

Cena detaliczna produktów wyświetlanych w sklepie internetowym jest podana z wliczonym podatkiem VAT i innymi opłatami. Cena detaliczna produktu nie zawiera kosztów ewentualnej dostawy. O kosztach dostawy możecie dowiedzieć się w punkcie 2.9 OWU. Cena produktu jest podana w PLN ().  

2.6. Zobowiązanie oferty, potwierdzenie

Przyjście złożonej przez Was oferty (zamówienia) Petissimo potwierdza Wam bez opóźnienia, ale najpóźniej w ciągu 48 godzin za pomocą automatycznego e-mailu potwierdzającego, który to e-mail potwierdzający zawiera Wasze dane, podane przy zakupie oraz rejestracji (np.informacje fakturowania i dostawy), identyfikator zamówienia, datę zamówienia, wyszczególnienie, ilość zamówionych produktów, cenę produktów, wykorzystany kod kuponu, punkt lojalnościowy i wymiar rabatu, ewentualny koszt dostawy i całkowitą kwotę do zapłaty.Jeśli już złożyliście Państwo swoje zamówienie do Petissimo i zauważyliście błąd w danych figurujących w e-mailu potwierdzającym, w ciągu 1 dnia należy zgłosić to do Petissimo, w celu uniknięcia realizacji niechcianych zamówień.

Jesteście Państwo zwolnieni ze zobowiązania oferty i nie macie obowiązku zakupienia produktu, jeśli bez opóźnienia (w ciągu 48 godzin) nie otrzymacie od Petissimo potwierdzającego e-mail dotyczącego złożonego zamówienia. Ten potwierdzający e-mail ze strony Petissimo jest traktowany jako akceptacja Waszej oferty, z którą powstaje ważna umowa pomiędzy Petissimo i Wami.

Petissimo zastrzega sobie prawo do odrzucenia częściowo lub w pełni potwierdzonych zamówień. Częściowa realizacja jest możliwa wyłącznie tylko po konsultacji z Wami! W przypadku wyrównania ceny produktu z przedpłatą, przekazana kwota (częściowo lub w całości) zostanie zwrócona Wam w ciągu 10 dni roboczych.

Zamówienie zawarte drogą elektroniczną jest uważane za umowę, dla której są wiążące przepisy zawarte w ustawie V. 2013 r. o kodeksie cywilnym, w ustawie CVIII. 2001 o elektronicznych usługach handlowych oraz niektórych kwestiach usług związanych ze społeczeństwem informacyjnym. Umowa należy pod jurysdykcję rozporządzenia rządowego 45/2014 (II.26.) o szczegółowych zasadach umów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorstwem i uwzględnia przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83 / UE w sprawie praw konsumentów.

Umowa podlega prawu węgierskiemu.

2.7. Promocje, rabaty, kupony

Promocji, rabatów, kuponów i bonów na zakupy ukazujących się na stronie www.petissimo.pl, w newsletter lub na innych interfejsach ogólnie nie można połączyć. Podczas każdego zakupu można zastosować tylko jeden rodzaj rabatu. To ograniczenie nie dotyczy wykorzystania punktów lojalnościowych oraz takich akcji, gdzie jest specjalnie dozwolone wielokrotne użycie.

 

Te zamówienia, gdzie jest jednoznaczne (na podstawie nazwiska, adresu i numeru telefonu), że jeden i ten sam kupujący, rejestrując się z różnymi adresami e-mail chce wykorzystać kupony akcyjne w kilku zamówieniach, sklep internetowy nie jest zobowiązany do obsługi.

2.8. Sposoby płatności

Cenę detaliczną produktu i ewentualne opłaty dodatkowe (które są zawsze zaznaczne w zamówieniu) klient może wyrównać przedpłatą przelewem bankowym, bezpieczną płatnością kartą bankową online, gotówką lub kartą bankową oraz płatnością kurierowi gotówką lub kartą bankową (za pobraniem). Przy sposobach zapłaty za pobraniem nasz Sklep internetowy może doliczyć koszty manipulacjne, o czym, podczas złożenia zamówienia, poinformuje klienta na stronie internetowej.Koszt zakupu za pobraniem naszego sklepu internetowego wynosi 9.99 PLN brutto, o czym informujemy klienta przy złożeniu zamówienia.

Warunki płatności obowiązujące w momencie zakupu szczegółowo znajdziecie Państwo na stronie http://www.petissimo.pl/jak-kupowac/#sposoby-platnosci, który jest częścią Ogólnych Warunków Umowy Petissimo.

2.9. Dostawa do domu, informacje

Termin dostawy

Dokładną informację o terminie dostawy możecie Państwo znaleźć na karcie produktu, ale generalnie zamówienie jest dostarczane w ciągu 2-5 dni roboczych. Przewidywany termin dostawy podany przy potwierdzeniu zamówienia ma charakter informacyjny, dokładny czas dostawy wyślemy w liście, jak firma kurierska odebrała przesyłkę w naszym magazynie.

Jeśli do jednego zamówienia wybraliscie Państwo kilka produktów, w każdym przypadku miarodajny jest najdłuższy termin dostawy podany na karcie produktu. Petissimo stara się przestrzegać terminu dostawy, ale nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli powyższy standardowy czas dostawy nie może zostać utrzymany z przyczyn od niego niezależnych (np. opóźnienia dostawców). O ewentualnym opóźnieniu Petissimo zawiadomi Państwa przez adres e-mail podany podczas zakupu lub rejestracji.

Sposób dostawy

Zamówienia naszego Sklepu internetowego dostarcza do domu GLS General Logistics Systems Hungary Sp. z o.o. Dostarczanie paczek odbywa się w dniach roboczych w okresie 8-17 godziny. Jeśli nie przebywacie w tym czasie w domu, wskazane jest podanie adresu pracy (jeśli to możliwe) jako adresu dostawy. Całkowita kwota do zapłaty na podstawie podsumowania zamówienia i listu potwierdzającego zawiera wszystkie koszty.

Jeśli nie przebywacie Państwo pod adresem dostawy w czasie podanym przez osobę wykonującą dostawę i odbiór paczki nie powiedzie się, kurier zostawi zawiadomienie pod adresem dostawy. Z pomocą numeru znajdującego się na zawiadomieniu macie możliwość pod podanym numerem telefonicznym na podanie i skonsultowanie nowego adresu dostawy i terminu.   Kurier spróbuje jeszcze 1 raz dostarczyć zamówione produkty. Jeśli 2. dostawa też będzie nieudana, kurier zwróci Waszą paczkę do Petissimo.  W tym przypadku Petissimo nawiąże z Państwem kontakt w związku dalszymi czynnościami.  

Wezwanie w związku z odbiorem paczki

Prosimy sprawdzić paczkę przy doręczeniu przed kurierem, i jeśli zauważyliście Państwo jakiekolwiek uszkodzenia na opakowaniu, poproście o sporządzenie protokołu i nie odbierzcie paczki. Petissimo nie jest w stanie przyjąć późniejszej reklamacji bez protokołu! Odbiorem paczki od osoby wykonującej dostawę oraz podpisaniem dokumentu zaświadczącego odbiór, nastąpi ilościowy i jakościowy odbiór paczki, to znaczy, że po odbiorze możecie Państwo korzystać wyłącznie z prawa odstąpienia od umowy, dlatego po odejściu osoby wykonującej dostawę, Petissimon nie jest w stanie zaakceptować ilościowej i jakościowej reklamacji.

Cennik dostawy do domu

od 0,00 zł do 109,99 zł 27,49 zł
od 110 zł do 164,99 zł  21,99 zł
od 165 zł    Darmowa dostawa

* Cennik dostawy do domu nie obejmuje ewentualnie wynikających kosztów manipulacyjnych, o czym możecie Państwo poinformować się w punkcie 2.8 Sposoby płatności lub na stronie http://www.petissimo.pl/jak-kupowac/#sposoby-platnosci.


3. Gwarancja i rękojmia

Wyłącznie w tym przypadku zamówcie Państwo wybrany produkt, jeśli wyrównujecie kwotę przedpłatą przelewem bankowym lub kartą bankową! Ponowne wysłanie, zwróconej przez kuriera jest możliwe tylko po przedpłacie przelewem bankowym! Warunki dostawy ważne przy zakupie znajdziecie Państwo na stronie http://www.petissimo.pl/jak-kupowac/#dostawa-do-domu-kurierem , która jest częścią Ogólnych Warunków Umowy Petissimo.

3.1. Gwarancja

Gwarancja na częśći

W przypadku wadliwego wykonania możecie Państwo egzekwować roszczenie przeciwko Petissimo. W przypadku umowy konsumenckiej, możecie egzekwować swoje roszczenia gwarancyjne podczas dwuletniego okresu przedawnienia od daty odbioru, za te wady produktu, które w czasie przekazania produktu już istniały. Nie można egzekwować praw gwarancyjnych po upływie dwuletniego okresu przedawnienia. W przypadku umowy nie z konsumentem, uprawniony może dochodzić swoich roszczeń gwarancyjnych przez okres jednego roku od daty odbioru.

Państwo – według wyboru – możecie prosić o naprawę lub wymianę, z wyjątkiem, jeśli spełnienie wybranego spośród nich wymagania jest niemożliwe lub dla Petissimo byłoby nieproporcjonalne do kosztów zaspokojenia Waszych innych wymagań. Jeśli nie prosiliście o naprawę lub wymianę, albo nie mogliście prosić, to możecie domagać się o proporcjonalne obniżenie zapłaty lub możecie naprawić to na koszt Petissimo, albo możecie naprawić z kimś innym lub – w ostateczności- możecie Pańtwo również odstąpić od umowy.

Nie ma miejsca na odstąpienie z powodu znikomego błędu.

Roszczenie wybranej gwarancji możecie Państwo przenieść również na inną (np. zamiast naprawy możecie prosić o wymianę), musicie jednak ponieść koszty przeniesienia, z wyjątkiem, jeśli to było uzasadnione, lub Petissimo dało do tego powód.

Macie Państwo obowiązek, po wykryciu wady niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia, powiadomić o tym Petissimo.

Możecie egzekwować swoje roszczenia gwarancyjne bezpośrednio od Petissimo. W ciągu sześciu miesięcy od spełnienia umowy nie ma innego warunku egzekwowania roszczenia gwarancyjnego poza zgłoszeniem wady, jeśli zaświadczycie, że produkt kupiliście od Petissimo (przedstawiając fakturę lub kopię faktury).  W takim przypadku Petissimo zostanie zwolniony z gwarancji tylko wtedy, gdy obali to domniemanie, czyli udowodni, że wada produktu powstała po przekazaniu go Wam. Jeśli Petissimo może udowodnić, że przyczynę powstania wady można zarzucić Użytkownikowi, nie jest zobowiązany do przyjęcia Waszego roszczenia gwarancyjnego. Natomiast po sześciu miesiącach od spełnienia już Wy musicie udowodnić, że wykryta przez Was wada już istniała także w momencie spełnienia.

Jeśli egzekwujecie Państwo roszczenie gwarancyjne – z punktu widzenia zaznaczonej wady- dotyczące odzielnej części produktu, roszczenie gwarancyjne nie jest egzekwowane dla innych części produktu.

 

Gwarancja na produkt

Objęte w tym punkcie dotyczą wyłącznie osoby fizycznej, działająeją poza swoim fachem, samodzielnym zawodem i działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową, która kupuje, zamawia, używa, korzysta z produktu oraz jest adresatem (konsument) handlowej komunikacji, oferty związanej z produktem. W przypadku wady produktu (ruchomość) jeśli jesteście Państwo uważani za konsumenta -według wyboru- możesz egzekwować prawo lub roszczenie gwarancyjne określone w punkcie 0. Jednakże nie macie prawa do egzekwowania roszczeń i gwarancji w tym samym czasie, równolegle z powodu tego samego błędu. Jednak w przypadku skutecznego dochodzenia roszczenia gwarancyjnego na wymianę produktu oraz naprawienie części możecie egzekwować roszczenie względem producenta. Jako roszczenie gwarancyjne dotyczące produktu, możecie poprosić wyłącznie o naprawę lub wymianę wadliwego produktu. W przypadku egzekwowania gwarancji na produkt Wy musicie udowodnić, że produkt jest wadliwy. Produkt uznaje się za wadliwy, jeżeli nie spełnia wymagań jakościowych, obowiązujących w momencie wprowadzania go do obrotu lub jeśli nie ma właściwości podanych w opisie producenta. Roszczenie gwarancyjne dotyczące produktu możecie egzekwowaćw ciągu dwóch lat od wprowadzenia produktu na rynek przez producenta. Po upływie tego okresu stracicie swoje prawo. Po wykryciu wady należy niezwłocznie powiadomić producenta. Usterkę uznaje się za zgłoszoną bezzwłocznie w terminie dwóch miesięcy od wykrycia wady. Państwo jesteście odpowiedzialni za szkody wynikające z opóźnionego powiadomienia.

Możecie skorzystać z roszczeń gwarancyjnych, związanych z produkcją lub dystrybucją ruchomości wobec (Petissimo). Producent, dystrybutor (Petissimo) jest zwolniony z obowiązku odpowiedzialności za produkt tylko wtedy, gdy jest w stanie udowodnić, że:

- produkt wyprodukował nie w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wprowadził na rynek, lub - wada według wiedzy nauki i techniki w czasie wprowadzenia na rynek była nierozpoznawalna lub - wada produktu wynika z zastosowania prawa lub obowiązkowego wymogu prawnego.

Producentowi, dystrybutorowi (Petissimo) do zwolnienia się od obowiązków wystarczy udowodnić jedną przyczynę.

3.2. Rękojmia

Petissimo nie sprzedaje takiego produktu, który byłby objęty zakresem rozporządzenia rządowego 151/2003. (IX. 22.) o obowiązkowej gwarancji dla niektórych dóbr trwałego użytku.

Jeśli Petissimo zapewni okres gwarancyjny podany przez producenta dla produktu niewymienionego w załączniku wyżej wymienionego rozporządzenia rządowego i wyświetlonego w sklepie internetowym (dobrowolna rękojmia), o tym Petissimo poinformuje w opisie produktu.

Egzekwowanie roszczeń gwarancyjnych

Swoje roszczenia gwarancyjne możecie Państwo egzekwować pod poniżej podanym adresem:

Nazwa: Petissimo Sp z o.o.
Adres: 1097 Budapeszt, Táblás u. 36.
E-mail: info@petissimo.pl

Jeśli produkt uważany za wadliwy nie ma wady, i podczas badania nie można wykryć żadnej innej wady, wtedy Petissimo nie może być zobowiązany do wypełnienia jakiegokolwiek roszczenia gwarancyjnego.

4. Prawo do odstąpienia

Objęte w tym punkcie dotyczą wyłącznie osoby fizycznej działającej poza swoim fachem, samodzielnym zawodem i działalnością handlową, która kupuje, zamówi, używa, korzysta z produktu oraz jest adresatem (konsument) handlowej komunikacji, oferty związanej z produktem. Konsument jest uprawniony do sprzedaży produktu w przypadku umowy skierowanej

a) na produkt,
b)w przypadku dostawy kilku produktów w ciągu czternastu (14) dni liczonych od dnia odbioru ostatnio dostarczonego produktu przez Konsumenta lub wyznaczoną przez niego, różniącą się od dostawcy trzecią osobę, może odstąpić się od umowy bez uzasadnienia.

Konsument ma prawo do skorzystania z przysługującego mu prawa odstąpienia w okresie pomiędzy dniem zawarcia umowy a dniem otrzymania produktu. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia w odniesieniu do produktu w zamkniętym opakowaniu, którego nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych, po jego otwarciu po przekazaniu (np. karma dla zwierząt, dodatki odżywcze, produkty kosmetyczne, produkty medyczne i apteczne). Zwrotu takiego produktu nie można oczekiwać od handlowca wtedy, kiedy Konsument już otworzył opakowanie bezpośrednio chroniące produkt i/lub rozpoczął użytkowanie według przeznaczenia, ponieważ wtedy nie można wykluczyć, że produkt miał kontakt z ludzkim ciałem lub płynami ustrojowymi albo bakteriami, w związku z tym nie można zagwarantować jakości higieny lub zdrowotnej produktu.

4.1. Proces wykonywania prawa do odstąpienia

Jeśli Konsument zamierza skorzystać z prawa odstąpenia, ma obowiązek dostarczyć jednoznaczne oświadczenie zawierające zamiar jego odstąpienie (na przykład listownie dostarczoną pocztą, przez telefaks lub drogą elektroniczną) do Petissimo, z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w 1 punkcie niniejszej OWU.  W tym celu Konsument może skorzystać również z wzoru oświadczenia o odstąpieniu, załączonego do e-maila z potwierdzeniem zamówienia lub osiągalny przez następny link. Konsument w terminie praktykuje swoje prawo do odstąpienia, jeśli przed upływem wyżej zaznaczonego terminu prześle swoje oświadczenie od odstąpienia dla Petissimo.

Konsumenta obciąża udowodnienie tego, że swoje prawo do odstąpienia praktykował odpowiednio z przepisami określonym w punkcie 5. W obu przypadkach Petissimo bezzwłocznie potwierdza przez e-mail otrzymanie od Konsumenta oświadczenia od odstąpienia. W przypadku pismenego odstąpienia, uważa się, że zostało ono zatwierdzone w terminie, jeśli Konsument prześle swoje oświadczenie do Petissimon w ciągu 14 dni kalendarzowych (nawet w14-ym dniu kalendarzowym). Podczas wysyłki pocztą, Petissimo bierze pod uwagę przy obliczeniu terminu datę nadawania na pocztę, w przypadku zawiadomienia przez e-mail lub faks zostanie uwględniony czas wysyłania e-mailu oraz faksu. Konsument swój list nadaje na poczcie jako przesyłkę poleconą, żeby datę wysyłki można było udowodnić w wiarygodny sposób.

W przypadku odstąpienia Konsument ma obowiązek bez zbędnej zwłoki dostarczyć zamówiony produkt na adres magazynu wskazanego w punkcie Petissimo 1, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od dostarczenia oświadczenia od odstąpienia osobiście odwieźć, lub drogą pocztową, lub przy pomocy kuriera odesłać. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli Konsument prześle produkt (pocztą lub przekazuje go kurierowi przez niego zamówionym) przed upływem terminu 14 dni. Koszt odesłania produktu na adres Petissimo poniesie konsument.

Po dotarciu paczki do Petissimo zostaje zarejestrowane otwieranie paczki oraz sprawdzenie odesłanego produktu. Petissimo nie będzie w stanie przejąć paczki zwróconej za pobieraniem. W związku z odstąpieniem Konsument, oprócz kosztu zwrotu produktu, nie poniesie żadnych innych kosztów. Jeśli Konsument odstąpi od umowy, bezzwłocznie, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od odebrania oświadczenia odstąpienia od Konsumenta, Petissimo zwraca wszelkie kwoty zapłacone przez Konsumenta, w tym koszt przesyłki też (zapłacone za dostawę), z wyjątkiem tych dodatkowych kosztów, które powstały na skutek tego, że Konsument wybrał inny środek transportu, niż przez Petissimo oferowany najtańszy środek transportu. Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania zwrotu póki nie otrzymał z powrotem produktu, lub Konsument nie uzasadnił rzetelnie, że to odesłał: z tych dwóch, Petissimo bierze pod uwagę wcześniejszą datę.

Podczas zwrotu Usługodawca stosuje taką samą metodę płatności jaką metodę płatności zastosowano w pierwotnej transakcji, z wyjątkiem, jeśli Konsument wyraźnie wyrazi zgodę do skorzystania z innej metody płatności, z powodu skorzystania z tej metody płatności Konsument nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Konsument wyłącznie wtedy może być pociągnięty do odpowiedzialności za amortyzację wartości produktu, jeśli to nastąpiło z powodu użycia przekraczającego niezbędne użytkowanie do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Z powodu braku informacji o prawie do odstąpienia Konsument ma prawo skorzystać z prawa odstąpienia przez 12 miesięcy, pod warunkiem, że Petissimo dostarczył kupującemu informację o prawie odstąpienia na trwałym nośniku danych. W takim przypadku dozwolony termin odstąpienia wygasa w czternastym dniu po powiadomieniu.

5. Rozpatrywanie skarg

Kupujący może złożyć zażalenie, ustnie lub na piśmie, dotyczące zachowania, działalności, zaniechania bezpośrednio związanego z dystrybucją lub sprzedażą towarów (usług) dla konsumenta.

Adres do złożenia zażalenia, do utrzymania kontaktu, numer telefonu, e-mail adres jest taki sam, jak adres biura obsługi klienta Sklepu internetowego:

E-mail: info@petissimo.pl
Telefon: +48 12 251 8282
Korespondencja: 1097 Budapeszt, Táblás u. 36.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Petissimo niezwłocznie sprawdzi zażalenie ustne i w razie potrzeby to naprawi, o ile charakter zażalenia na to pozwala.

Jeśli nie zgadzacie się Państwo ze sposobem rozpatrzenia zażalenia lub nie jest możliwe natychmiastowe rozpatrzenie zażalenia, wtedy Petissimo bezzwłocznie sporządza protokół z zażalenia i jego stanowiska z tym związanego i jedną jego kopię:

a) w przypadku ustnie przekazanego zażalenia przekaże Państwu na miejscu,
b) w przypadku telefonicznie przekazanego zażalenia zostanie ona wysłana jednocześnie z merytoryczną odpowiedzią, określoną w części o skargach pisemnych, i dalej postępuje według przepisów dotyczących pisemnych zażaleń.

Telefoniczne przekazane zażalenie obowiązkowo zaopatrujemy indywidualnym numerem identyfikacyjnym, co pomaga w odszukaniu zażalenia. My mamy obowiązek podania Państwu tego numeru. Pisemne zażalenie Petissimo ma obowiązek rozpatrywać i merytorycznie odpowiedzieć na nie, w ciągu trzydziestu dni po otrzymaniu, ponadto podjąć środki, żeby odpowiedź dotarła do Państwa.

Jeżeli Petissimo odrzuci zażalenie, musi uzasadnić swoje stanowisko w merytorycznej odpowiedzi dotyczącej odrzucenia. Protokół sporządzony z zażalenia i kopię odpowiedzi Petissimo ma obowiązek przechowywać przez pięć lat.

6. Inne opcje egzekwowania prawa

Jeśli spór prawny pomiędzy Petissimo i Państwem nie rozwiąże się podczas negocjacji, możecie wszcząć postępowanie sądowe, ponadto w przypadku sporu konsumenckiego są otwarte dla Was następujące opcje egzekwowania prawa:

- Zażalenie w Urzędzie Ochrony Konsumentów,
- Inicjowanie postępowania organu pojednawczego
Wojewódzki Organ Pojednania w Pest
Adres: 1119 Budapeszt, Etele u. 59-61. II. p. 240.
Godziny przyjmowania klientów: od wtorku do czwartku: 9:00 - 14:00
Telefon, faks: (+36-1) 269-0703
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Przy zastosowaniu przepisów dotyczących Organu Pojednania, za konsumenta uważa się też stowarzyszenie cywilne, kościół, dom z kilkoma mieszkaniami, spółdzielnia mieszkaniowa, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, który kupuje, zamówi, otrzymuje, używa, korzysta z towaru, lub jest adresatem handlowej komunikacji, oferty związanej z towarem.

7. Odpowiedzialność

Możecie Państwo korzystać ze sklepu internetowego wyłącznie na własne ryzyko i przyjmujecie do wiadomości, że Petissimo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niematerialne spowodowane umyślnie, powstałe w trakcie jego użytkowania, oprócz odpowiedzialności za naruszenie umowy wpływające na ludzkie życie, integralność cielesną lub zdrowie.

Petissimo wyklucza wszelką odpowiedzialność za postępowanie użytkowników sklepu internetowego. Państwo musicie zadbać o to, żeby podczas korzystania ze sklepu internetowego nie naruszać ani bezpośrednio, ani pośrednio praw osób trzecich lub przepisów prawnych.

Jesteście Państwo w pełni i wyłącznie odpowiedzialni za swoje postępowanie, w takim przykładu Petissimo w pełni współpracuje z organami prowadzącymi dochodzenie w celu wykrywania naruszeń prawa.

 

Strony usługi mogą zawierać takie hiperłącza (linki), które prowadzą do stron innych dostawców.  Petissimo nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i innych działań tych dostawców.

Petissimo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezapowiedziane zmiany biuletynów produktów pochodzące od dostawcy lub z przyczyn od niego niezależnych. Jeśli zauważycie Państwo nieodpowiednie treści w naszym sklepie internetowym, jestescie zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Petissimo.

Jeśli Petissimo podczas procedury w dobrej wierze uzna to za uzasadnione, ma prawo do natychmiastowego usunięcia lub modyfikacji informacji.

8. Prawa autorskie

Całość sklepu internetowego, jego elementy graficzne, tekst i rozwiązania techniczne oraz elementy Usługi są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej (w szczególności ochrony znaków towarowych). Petissimo jest właścicielem praw autorskich lub autoryzowanym użytkownikiem sklepu internetowego oraz wszystkich treści wyświetlanych podczas świadczenia usług dostępnych przez sklep internetowy: każdemu innemu dziełu sztuki, albo innej twórczości intelektualnej (w tym między innymi wszystkie grafiki i inne materiały, układ, edytowanie interfejsu Sklepu internetowego, zastosowane rozwiązanie softwerowe i inne, pomysł, realizacja).

Zapis na fizyczny lub inny nośnik danych lub drukowanie treści Sklepu internetowego oraz jego niektórych części jest dozwolony na cele prywatne lub w przypadku uprzedniej pisemnej zgody Petissimo. Użycie poza użytkowaniem w celu prywatnym - na przykład przechowywanie w bazie danych, przekazywanie, publikowanie lub umożliwienie pobrania, wprowadzenie do obrotu handlowego- jest możliwe wyłącznie z uprzednią pisemną zgodą Petissimo.

Oprócz wyraźnie określonych praw w niniejszym OWU, rejestracja, użytkowanie Sklepu internetowego, oraz żaden przepis OWU nie zapewnia Państwu prawa do dowolnego użytkowania, wykorzystania dowolnej nazwy handlowej lub znaku towarowego. Oprócz wyświetlania podczas użytkowania Sklepu internetowego według jego przeznaczenia, poza wymaganym do tego celu tymczasowej reprodukcji i prywatnym kopiowaniem te twórczości intelektualne bez uprzedniej pisemnej zgody Petissimo w żadnej formie nie mogą być używane lub wykorzystane.

Korzystając z Usługi, wyrażacie Państwo zgodę na to, że Petissimo, w czasie korzystania z Usługi, może wykorzystać przesłane przez Was dane w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu, bez ograniczeń i opłat, w ramach obowiązującej Polityki prywatności.

9. JEDNOSTRONNA ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY

9.1. Petissimo zastrzega sobie prawo do zmiany cen i Ogólnych Warunków Umowy. Ewentualne zmiany wchodzą w życie od pojawienia się w Sklepie internetowym, i przy każdym zakupie warunki istniejące w momencie złożenia zamówienia zostaną zaakceptowane.

9.2. Petissimo ma prawo do jednostronnej modyfikacji niniejszych Ogólnych Warunków Umowy, po uprzednim poinformowaniu klientów na interfejsie sklepu internetowego. Zmienione przepisy po wejściu w życie będą wiążące dla Państwa przy pierwszym korzystaniu ze Sklepu Internetowego i należy je zastosować do zamówień złożonych po modyfikacji.

10. UTRZYMANIE PRAWA WŁASNOśCI

10.1. Do czasu zapłacenia całej ceny detalicznej produkt pozostaje własnością Petissimo. Jeśli jednak przed zapłaceniem pełnej ceny detalicznej -z jakiegokolwiek powodu- produkt przechodzi na Waszą własność, odpowiadacie Państwo wobec Petissimo za wszystkie uszkodzenia, za których zwrotu nikogo nie można zobowiązywać.

11. INNE PRZEPISY

11.1. Petissimo zastrzega sobie prawo, aby w dowolnym momencie wprowadził jakikolwiek zmiany, poprawy do sklepu internetowego, bez uprzednego powiadomienia klientów i aby przeniósł sklep internetowy pod inną nazwę domeny.

11.2. Kupujący wraz ze złożeniem zamówienia zgadza się na to, że może dać indywidualną ocenę zakupionego produktu, przez link wysłany w automatycznym e-mailu.

Czas wejścia w życie niniejszych Ogólnych Warunków Umowy: 01. marca 2020.