Prawa autorskie

Prawa autorskie

Prawo własności informacji

Oświadczamy, że Petissimo.pl – i jego partnerzy – posiadają informacje widoczne na stronie. Treści stron i dizajnu Petissimo.pl chronią międzynarodowe i węgierskie ustawy.  Nasi czytelnicy w internecie mogą dowolnie czytać wszelkie informacje publikowane na naszych stronach, w celu późniejszego przejrzenia i zrozumienia cokolwiek mogą dowolne pobrać lub zapisać na swój komputer, mogą swobodnie pokazać przyjaciołom,krewnym, znajomym jakąkolwiek informację, cokolwiek mogą wydrukować i mogą je użyć. Natomiast jest zabronione usunąć informacje wskazujące na prawo i prawo własnościowe oraz ewentualny patent, występujący na stronach przeglądanych i pobranych, ponadto zabroniona jest sprzedaż informacji pochodzących od nas (pochodzące nie tylko ze stron internetowych), modyfikacja w jakiejkolwiek formie i ponowne opublikowanie. Zastrzegamy sobie wszelkie dalsze prawa do opublikowanych materiałów i, jeśli to konieczne, nawet drogą sądową egzekwujemy to.

Znaki towarowe, nazwy chronione

Na naszych stronach odwiedzający często spotykają się z nazwami chronionymi firm, produktów. Te zarejestrowane nazwy w każdym przypadku stawią wyłączną własność firm rejestrujących, albo je w każdym przypadku – bez przypomnienia też- uważamy za znaki towarowe firm rejestrujących. Do użycia naszych znaków towarowych należy w każdym przypadku  prosić o naszą pisemną zgodę. Naszych zarejestrowanych nazw i domen nikt nie może używać w celach handlowych, ani do wprowadzania w błąd innych lub do zdyskredytowania Petissimo.pl.

Odniesienia do Petissimo.pl

Z reguły cieszymy się, jeśli ktokolwiek na swojej stronie internetowej umieści internetowe odniesienie wskazujące na Petissimo.pl, ale w tym przypadku, jeśli ktoś, strony lub którąkolwiek część którejkolwiek strony na swojej stronie internetowej chce uruchomić jako aplikację w ramce - jako część własnych stron, wtedy musi poprosić o naszą zgodę. Odcinamy się od tych przypadków, kiedy na nas wskazujące internetowe przesłania umieszczą na stronach internetowych, prowadzonych nielegalnie, zawierających treści obsceniczne, albo obrażające innych. Podejmiemy działania przeciw używaniu każdego takiego, na nas wskazujacego przesłania, które szkodzi reputacji i interesom Petissimo.pl.

Softwery komputerowe i aplikacje

Na naszych stronach w niektórych przypadkach zaoferujemy do pobrania produkty softwerowe lub ich opisy. Te są w każdym przypadku produktami intelektualnymi  Petissimo.pl lub firmy, która jest właścicielem praw licencyjnych danego produktu. Zapewnienie możliwości pobierania nigdy nie znaczy przeniesienie praw własnościowych. Osoba pobierająca programy i dokumentacje w każdym przypadku może używać daną aplikację w ramach zapewnionych przez prawo licencji. Zwracamy uwagę naszym czytelnikom, że warunki prawne związane z pojedynczymi produktami zawsze dołączamy, i uważamy za niedopuszczalne, taki argument, że ktoś dlatego nie jest tego świadomy, ponieważ ich nie przeczytał. Niezależnie od warunków licencyjnych w każdym przypadku jest zabronione odszyfrowywanie i ewentualna modyfikacja tak pobranych produktów i dokumentów lub użycia ich w dowolnym celu .